september 2017

NIEUWSBRIEF

Een nieuwsbrief!

Er gebeurt heel veel binnen onze vereniging en daar willen we graag alle leden, ouders en andere belangstellenden van op de hoogte houden. Daarom vanaf nu een (voorlopig) tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele informatie. Het lukt niet om compleet te zijn en we willen er natuurlijk ook niet een ellenlang verhaal van maken.  De nieuwsbrief is daarom aanvullend op onze andere communicatiekanalen, zoals de Roomburg app, website, Facebook-pagina, email en natuurlijk What�s app (hoeveel app-groepen zouden er zijn binnen Roomburg?).

De nieuwsbrief wordt verzorgd door de Roomburg Communicatie Commissie (RoCoCo). Bijdrages zijn welkom! [email protected].

Achter de schermen verandert veel

Roomburg wil verder professionaliseren! Daarom is er het een en ander veranderd in de organisatiestructuur. De commissie HP (HockeyPlan) 2020, onder leiding van Bas Pietersen, heeft van het bestuur de opdracht gekregen om invulling te geven aan de lange termijn planning van onze vereniging. HP2020 bestaat uit vier onderdelen:

  • DNA en vereniging (cultuur)
  • Accommodatie
  • Technisch meerjarenplan
  • Structuur

Belangrijke verandering is het instellen van een  Technisch Hart en een Lijnorganisatie (die we in eerste instantie Organisatorisch Hart hebben genoemd).  Door deze tweedeling komt er meer focus op de kwaliteit van onze trainingen en opleidingen en dus op de technische ontwikkeling van onze spelers. Verder werken we voortaan in  lijnteams  waarin het Technisch Hart en de Lijnorganisatie samenwerken, geco�rdineerd door een Lijnco�rdinator. Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie en brengen die dichter bij spelers en teams. De lijnco heeft een belangrijke rol in de communicatie naar spelers en ouders en is aanspreekpunt voor de hele lijn. Heb je vragen, stel ze aan je lijnco.

Het Organisatorisch Hart heeft als taak om de lijnco�s zoveel mogelijk te voorzien in hun informatiebehoefte. De mensen die bezig zijn de nieuwe organisatie op te tuigen, worden op dit moment nog �kwartiermakers� genoemd. Klik hier voor het nieuwe organisatieschema.

Middenbouw Roomburg HockeySchool van start!

Vorig jaar zijn we gestart met de onderbouw van de Roomburg Hockeyschool voor de Jongste Jeugd en dat was meteen een groot succes! Junioren zijn volop bereid gebleken om hun jongere clubgenoten te trainen. Wekelijks krijgen ze trainingsformats aangereikt zodat de verschillende leerlijnen op elkaar zijn afgestemd.
Hetzelfde format gaan we nu gebruiken voor het trainen van de D-lijn en de C-lijn. De trainers zijn al volop aan de slag! Heb je vragen of input, neem dan contact op met het  hoofd van de RHS, Charlotte Fuchs ([email protected]).

Opbouwen trainerspool 

Vooral bij een aantal teams in de A- en B-lijn is het dit jaar pijnlijk duidelijk geworden dat Roomburg kampt met een te kleine pool van goed opgeleide en bereidwillige trainers. Het Technisch Hart is bezig met het nemen van een aantal structurele maatregelen.  Hiermee hopen we hopen het probleem voor de toekomst op te lossen, of op zijn minst kleiner te maken:

  • Er is een hoofd opleidingen benoemd, Stijn van Huystee. Hij zal zich onder meer met trainersopleidingen bezighouden.
  • Wiltfried Idema gaat ons trainersbestand in kaart gaat brengen en onze trainersco�rdinatoren helpen om dit trainersbestand aan te vullen.
  • We gaan eerder in het jaar beginnen met het benaderen van trainers en het bespreken van hun wensen en mogelijkheden.
  • Trainersvergoedingen worden gebenchmarkt en waar nodig aangepast.
  • We hebben twee professionele trainers aangetrokken, die behalve trainen, ook zullen opleiden en begeleiden.  Maurits Eikenhout is verantwoordelijk voor de A/B-lijn en Arthur Pinckaers voor de C/D-lijn.  Deze maand organiseren zij coach- en trainersavonden in samenwerking met de KNHB.

Verhuizen naar de Vliet?

Het zoemt overal rond:  in de nieuwe Contourennota Buitensportaccommodaties van de gemeente, is het plan gelanceerd om onze club te verhuizen naar sportpark de Vliet. Daar is volop ruimte voor uitbreiding naar 5 velden die we hard nodig hebben om iedereen die lid wil worden van onze hockeyclub ook toe te kunnen laten.  De vraag blijft immers groeien.
De vraag is of we daarvoor per se naar de Vliet moeten verhuizen. Op Roomburg is hierover met een grote groep mensen gediscussieerd.  Dit heeft opgeleverd dat tijdens een inspraakavond op 31 augustus onze voorzitter, Roelof Hol, aan de Raadscommissie heeft gevraagd om ook de mogelijkheid tot uitbreiding op de huidige locatie te onderzoeken (zie impressie). De vereniging levert immers een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk en 90% van de leden komt ook uit de wijk. Op 21 september wordt de Contourennota inhoudelijk behandeld in de gemeenteraad.

De beste stuurlui �.. 

We zijn een kleine familieclub, met veel leden, die allemaal lekker willen hockeyen. Het vergt nogal wat organisatie om alles soepeltjes te laten verlopen. Dankzij een grote groep vrijwilligers lukt dit veelal wel, want vele handen maken licht werk.
Toch hebben we nog een aantal vacatures en omdat er nog  veel goede stuurlui aan wal staan, roepen we jullie op om op de website te kijken en te reageren op bijvoorbeeld de volgende vacatures:

Trainers, met name voor A-lijn en B-lijn.
Wil jij iets terugdoen voor je club en vind je het leuk om je kennis en ervaring te delen met jongere spelers; meld je dan aan als trainer! Er staat een leuke vergoeding tegenover en je helpt om van Roomburg een meer professionele club te maken. Het komende seizoen willen wij het accent leggen op het tijdig opleiden en werven van trainers. Wiltfried Idema zal daar een co�rdinerende rol in spelen. ([email protected])

Communicados. De Roomburg Communicatie Commissie (RoCoCo) is op zoek naar mensen die ons willen helpen met het ontwerp van de website en/of onze sociale media. Meld je aan via [email protected]

Scheidsrechters.  Op dit moment ligt er een hoge fluitdruk bij de senioren. Wij doen daarom een oproep aan ouders, vooral bij in de Jongste Jeugd, om een scheidsrechterscursus te gaan doen. We willen zo in de loop van de tijd de pool van scheidsrechters substantieel uitbreiden.  De opleiding start in het najaar (exacte datum wordt nog bekend gemaakt).

Kledingplan 

Het Roomburg Kledingplan is in werking getreden! Met dank aan alle medewerkers van onze sponsor Intersport die met veel enthousiasme, heel veel werk hebben verzet!
Facebook
Twitter
Website
 

Aanpassen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt je profiel updaten of je uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*