Tucht Vertrouwen & Respect


Op deze pagina vind je hoe wij als leden van Roomburg met elkaar en met onze gasten en bezoekende clubs willen omgaan.

Sport, prestaties, gezelligheid en respect gaan prima samen, maar vragen wel bewuste keuzes van alle leden. Om iedereen daarmee te helpen en om eenduidigheid te hebben hoe wij met elkaar omgaan, hebben we een aantal zaken als club geregeld en afgesproken.

Privacy / Gegevensbeveiliging
Naar aanleiding van de AVG heeft Roomburg een Privacy Verklaring opgesteld.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Allereerst zijn er de formele regels die een vereniging altijd moet vastleggen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (deze zijn te vinden op de site achter de inlog).

Dan zijn er heel veel meer of minder informele afspraken en gewoonten die ervoor moeten zorgen dat de spelers van Roomburg, de bezoekende teams en alle supporters en begeleiders een prettige en leuke dag hebben op Roomburg.

Sportiviteit & Respect
Een sportclub als Roomburg heeft op een gemiddelde zaterdag zo’n 600 spelers en 300 supporters te gast. Op een goede zondag is dat niet anders. We zijn een familieclub met ambitie, een club waar iedereen zich thuis voelt en daar zijn we trots op. Er zijn weinig vervelende incidenten en dat houden we graag zo.

De commissie Sportiviteit en Respect zet zich daarom sinds 2015 graag in voor het sportieve klimaat op Roomburg, maar we hebben íedereen daar hard bij nodig.


Iedereen moet zich thuis voelen: van leden tot supporters, vrijwilligers, gastteams en de scheidsrechters. Sportiviteit lijkt vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf, we moeten het samen doen. Daarom hebben we op Roomburg een aantal afspraken gemaakt: de Roomburg Gedragsregels.


Sinds seizoen 2019-2020 doet Roomburg mee aan een regionaal netwerk rondom sportiviteit (initiatief van HDM), hetgeen zich onder andere uit in uniforme Boarding doeken en voor de Jongste Jeugd 'de blauwe kaart'.


Tucht
Uiteindelijk zal met alle formele en informele afspraken het toch af en toe gebeuren dat incidenten voorkomen op en buiten het veld. Daarvoor heeft Roomburg een aantal uitgangspunten en ook sancties afgesproken. Die zijn aangepast per 28 september 2022 en staan beschreven in het Tuchtreglement. Onze Tuchtcommissie behandelt de rode/gele kaarten die tijdens wedstrijden aan Roomburg spelers zijn gegeven.

Vertrouwen
Roomburg wil een veilige hockeyclub zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockey en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas ook momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Bij Roomburg willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld: Esther van der Linden (06-29177899) & Sabrina van den Tillaard (06-44668010). Zij bieden een luisterend oor en zijn een aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat wij binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

 
Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Daarbij geldt dat snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Lees hier waarvoor je allemaal terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersonen van Roomburg en hoe zij werken. De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via [email protected].

Rookverbod
Tot slot, is het (in 2016 ingevoerde) gedeeltelijke rookverbod op het complex per september 2019 uitgebreid tot een volledig rookverbod. We willen een rookvrij sportcomplex zijn gedurende de gehele week. Om te vermijden dat rokers net buiten de enige ingang van het complex gaan roken, is er wel een afgeschermde rookplek beschikbaar gemaakt in de buitenruimte naast de keeperslockers. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit verbod respecteert.