Vrijwilligers


Vrijwilligers gezocht

We zijn een prachtige vereniging, daar zijn we trots op! LHC Roomburg maken we met elkaar, vóór de leden en dóór de leden. Als we niet allemaal ons steentje bijdragen, wordt het een onpersoonlijke en saaie boel en zou, om te realiseren wat we nu hebben, de contributie torenhoog zijn.


Gelukkig hebben we binnen onze vereniging een paar honderd vrijwilligers. Om te beginnen hebben alle (jongste) jeugdteams van Roomburg natuurlijk coaches, trainers en managers, die zich vrijwillig inzetten voor het team van hun kind(eren). Daarnaast kent Roomburg ook meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers, die met hun commissiewerk bijdragen aan het hockeyplezier en verenigingsleven. Zie hier het overzicht van wat je als vrijwilligers bij Roomburg allemaal kan doen.

Alle commissies en hun leden vind je op de pagina Commissies. Op de pagina Vacatures vind je alle vacante vrijwilligersrollen (commissie- en teamfuncties). Leden, ouders van leden en/of overige geïnteresseerden kunnen zich hier oriënteren op de mogelijkheden en zich aanmelden bij [email protected].

Commissies, bestuur en lijnen kunnen hier op hun beurt vacatures bekend maken. Interesse of meer weten? Stuur een mail naar [email protected].

LHC Roomburg, dat is ook ...
Naast alle coaches, managers en trainers kent Roomburg tal van niet teamgebonden vrijwilligers.Voor onze meest actieve vrijwilligers met een representatieve functie is sinds september 2021 de Vrijwilligersregeling LHC Roomburg van kracht:
  1. Een vrijwilliger die geen Roomburg lid is kan zich inschrijven als niet-spelend lid ( welk lidmaatschap ook stemrecht geeft).
  2. De vrijwilliger betaalt de contributie ad EUR 69 (per 2021) per jaar voor niet-spelende leden.
  3. Na voldoening van de contributie ontvangt de vrijwilliger een barpas met een saldo ad EUR 100  waarmee consumpties bij de bar van LHC Roomburg kunnen worden verkregen.
  4. De barpas is gedurende het hele seizoen geldig, daarna komt een eventueel tegoed te vervallen.
  5. Deze regeling geldt voor alle actieve vrijwilligers met een representatieve functie in het brede belang van de vereniging.
  6. De toelating van een vrijwilliger tot deze regeling behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het bestuur.
Roomburg kent jaarlijks in de ALV de Willy Pleij Trofee en de Ridder Roelof Wisseltrofee toe aan individuele vrijwilligers of commissies die opvallend werk hebben verricht.

Jaar Trofee Vrijwilliger(s) of commissie
2022 RR
Zoë van der Water
2022 WP
Kledingplan Commissie
2021 RR gehele Corona app groep
2020 WP Senioren Activiteiten Commissie
2020 RR Sjoerd Staal
2019 WP Projectteam Nieuw Roomburg Park
2019 RR Roelof Hol
2018 WP Roomburg Hockeyschool (Charlotte Fuchs)
2017 WP Kledingplancommissie (Bas Dencher)
2016 WP Materiaalcommissie
2015 WP Evenementencommissie
2014 WP Sponsorcommissie
2013 WP Familietoernooicommissie
2012 WP AB-commissie, jeugdbestuur
2011 WP keeperscommissie
2010 WP Marvin van Ginkel
2009 WP Marianne van Leeuwen, Petra Mak
2008 WP Arnoud van Winden
2007 WP Willem Hogewoning
2006 WP AB-commissie
2005 WP Eric van der Craats
2004 WP Willy Loomans
2003 WP Scheidsrechterscommissie (J. Gunning, Arjen Otto, E. v.d. Zalm)
2002 WP Lieven Dubois
2001 WP Barcommissie
2000 WP Karlijn van Beek
1999 WP D.M. Reitsma
1998 WP Ewoud hol
1997 WP M. Vollebergh
1996 WP Martin Ouwerkerk
1995 WP Redactie (mw. A. Bouman, mw. Van Diepen, F. Geurts)
1994 WP Mw. W.M. Pleij