Roomburg - Commissies - Archief (?)

De archiefcommissie, bereikbaar via het e-mail adres [email protected], zorgt er voor dat de rijke geschiedenis van LHC Roomburg niet alleen bewaard wordt, maar ook ontsloten. De commissie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Roelof Hol
Algemeen lid: vacature

Momenteel wordt gewerkt aan het project Geschiedschrijving LHC Roomburg door Roelof Hol, Juun Arens en Hette Quispel.