.Tucht Vertrouwen & Respect


Op deze pagina vind je hoe wij als leden van Roomburg met elkaar en met onze gasten en bezoekende clubs willen omgaan.

Sport, prestaties, gezelligheid en respect gaan prima samen, maar vragen wel bewuste keuzes van alle leden. Om iedereen daarmee te helpen en om eenduidigheid te hebben hoe wij met elkaar omgaan, hebben we een aantal zaken als club geregeld en afgesproken.

Privacy / Gegevensbeveiliging
Naar aanleiding van de AVG heeft Roomburg een Privacy Verklaring opgesteld.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Allereerst zijn er de formele regels die een vereniging altijd moet vastleggen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (deze zijn te vinden op de site achter de inlog).

Dan zijn er heel veel meer of minder informele afspraken en gewoonten die ervoor moeten zorgen dat de spelers van Roomburg, de bezoekende teams en alle supporters en begeleiders een prettige en leuke dag hebben op Roomburg.

Sportiviteit & Respect
Een sportclub als Roomburg heeft op een gemiddelde zaterdag zo’n 600 spelers komen en 300 supporters te gast. Op een goede zondag is dat niet anders. Er zijn weinig vervelende incidenten en de meeste mensen hebben het naar hun zin. Dat willen we graag zo houden. Daarom worden naast de formele regels ook de informele regels vastgelegd door een Commissie Sportiviteit & Respect.

Deze commissie is in 2015 met voorstellen en activiteiten gekomen om te borgen dat ook in de toekomst op Roomburg sport, prestaties en gezelligheid hoog in het vaandel blijven staan. Op hun voordracht heeft Roomburg beleidsregels opgesteld over Sportiviteit en Respect, zie de Roomburg Gedragsregels.
Aan de verdere uitvoering daarvan wordt nog steeds hard gewerkt.

Tucht
Uiteindelijk zal met alle formele en informele afspraken het toch af en toe gebeuren dat incidenten voorkomen op en buiten het veld. Daarvoor heeft Roomburg een aantal uitgangspunten en ook sancties afgesproken. Die zijn beschreven in het Tuchtreglement. Onze Tuchtcommissie behandelt de rode/gele kaarten die tijdens wedstrijden aan Roomburg spelers zijn gegeven.

Vertrouwen
Het bestuur heeft besloten vertrouwenspersonen voor te dragen voor benoeming bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Door een benoeming door de leden is de onafhankelijkheid van deze functie gehandhaafd, net zoals die van de tuchtcommissie en de kascommissie. De rol van vertrouwenspersonen en hun takenpakket is uitgebreid beschreven op de site van de KNHB.

De ALV van 11 juli 2018 heeft op voorstel van het bestuur ingestemd met de benoeming tot vertrouwenspersoon van Jonita Venetiaan voor een 2e periode van drie jaar en van Esther van der Linden voor een 1e periode van drie jaar.

Jonita heeft een ruime managementervaring bij verschillende organisatie. Momenteel is zij HRM manager bij de Rabobank Regio Den Haag. In die hoedanigheid is zij nauw betrokken bij het welzijn van medewerkers en de Arbo-aangelegenheden. Daarnaast is zij actief als hockeyster bij de veterinnen op dinsdag en heeft zij twee hockeyende kinderen op Roomburg.
Esther heeft de benoeming aanvaard in het verlengde van haar werk voor het programma Sportiviteit & Respect (zie elders op deze pagina). Zij werkt als directeur op een basisschool in Oegstgeest. Haar man en 3 kinderen hockeyen bij Roomburg.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via [email protected]

Rookverbod
Tot slot, in 2016 is een gedeeltelijk rookverbod op het complex ingevoerd. Van maandag tot en met zaterdag mag er tot 20.00 uur niet worden gerookt op het complex. Er is een aparte rookzone langs veld 1 ingericht. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit verbod respecteert.