Bestuur

LHC Roomburg

BESTUUR
Bas Pietersen Voorzitter
Margot Nicolaes Vicevoorzitter O.a. belast met de herinrichting van het Nieuw Roomburg Park
Liesbeth van Duyneveldt - Franken Secretaris Verantwoordelijk voor contacten KNHB, ledenadministratie, communicatie commissie, evenementen, sportiviteit & respect, privacy (AVG)
Jeroen Blüm Penningmeester
Jirko Patist Bestuurslid Technisch Hart
Rinus Vincentie Bestuurslid Senioren