Nieuw Roomburgpark: op weg naar een open, groen en verbindend wijksportpark!

2-5 Nieuws Beste leden,

In de bijlage van dit bericht treffen jullie een flyer met daarin de visie van Tennisclub Roomburg, Kinderopvang ’t Kasteel, de Lorentzschool en LHC Roomburg over de herinrichting van het Roomburgpark: het initiatief Nieuw Roomburgpark.
De flyer wordt dezer dagen huis-aan-huis in de wijk verspreid.

In de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving van de gemeente Leiden, zal op 9 mei aanstaande worden gesproken over het scenario dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft geschetst voor de herinrichting van het park. LHC Roomburg en de overige initiatiefnemers zullen onze visie dan nogmaals met de raadscommissie delen.

Jullie steun is nog steeds belangrijk: laat deze achter op www.nieuwroomburgpark.nl!

Over latere stappen houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Veel leesplezier,
Roelof Hol
Bas Pietersen
 
2-5-2020 Van het bestuur Bijlage