Selectietrainingen ABCD-teams

21-5 Nieuws
Van 28 mei t/m 13 juni zijn er voor elke selectiegroep 2 selectietrainingen. In onderstaand schema is zichtbaar wanneer. Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn!

Houd alvast de data vrij wanneer je denkt in aanmerking te komen voor deze trainingen! Zondag 26 mei zullen de selectiegroepen bekend worden gemaakt, evenals de teamsamenstellingen van de junioren breedteteams.

Tijdens deze selectietrainingen zullen onafhankelijke selecteurs voor het Technisch Hart de genodigden op een aantal onderdelen beoordelen. Op basis daarvan zullen de spelers/speelsters worden ingedeeld in het eerste of tweede selectieteam, of alsnog afvallen voor de selectie en geplaatst worden in het derde team.

 
21-5-2019 Junioren