Verslag tussentijdse Algemene Leden Vergadering van 3 juli

4-7 Nieuws
Gisteravond vond de tussentijdse ALV plaats, ingelast om een gezamenlijke beslissing te nemen over de plannen voor een Roomburg Hockeydome voor zaalhockey.

📯 Marnix Mulder en Maarten Zandvliet uit de commissie "Blaaskapel” deden verslag van hun 9 maanden durende onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen van een eigen hockeydome. In een heldere presentatie kregen de leden inzicht in de achtergrond, kosten, financiering, bouwtechnische- en logistieke aspecten van een 4-velds blaashal. De voordelen zijn groot: bijna 3 keer zoveel totale trainingsuren t.o.v. eerdere jaren waardoor ook zaalcapaciteit voor O8/O9 jeugd, vaste trainingstijden, alle thuiswedstrijden in eigen hal op fietsafstand met optimale condities en materiaal.

Het gaat om een forse investering, maar mede door de actieve samenwerking met de gemeente en de toegang tot subsidies en giften, blijkt de realisatie van een eigen hockeydome dichterbij dan ooit. De ALV stemde daarom in met de aanschaf van een 4-velds blaashal voor gebruik op een externe, per fiets toegankelijke locatie – onder de voorwaarden en condities zoals die in het document achter de inlog (onder Club_Documenten_ALV) geschetst worden. De bedoeling is dat de blaashal per seizoen 2024-2025 al gebruikt kan gaan worden. Verder onderzoek moet uitwijzen of plaatsing op ons eigen terrein in de toekomst goed mogelijk zal zijn. Hier zitten evidente voordelen maar ook potentiële risico's aan, en voordat hiertoe ooit wordt besloten, zal dit opnieuw de ALV moeten passeren.

🪙 Om de financiering rond te krijgen heeft de ALV separaat ingestemd met een verhoging van de zaalhockey toeslag per zaal-spelend lid tot een bepaald maximum (per groep verschillend, zie document). Mocht de kostenanalyse gunstiger uitvallen, zal de zaalhockey toeslag hierop naar beneden worden aangepast.

Na dit positieve besluit moet er direct hard doorgewerkt worden. Een deel van de kosten moet gefinancierd gaan worden uit crowdfunding, hierover binnenkort meer. De commissie moet versterkt worden om de planning, logistiek en administratie in goede banen te leiden. We zoeken daarvoor 4 vrijwilligers: 1 financieel/administratief, 1x zaalhockey technisch, en 2x operationeel/beheer. Wil jij bijdragen aan dit mooie uitdagende project? Laat het weten via [email protected].

💐 Het bestuur heeft deze ALV ook gebruikt voor de voordracht en benoeming van twee nieuwe ereleden van LHC Roomburg. Net als na de laatste competitiewedstrijd in mei, kregen Vincent de Geus en Fred Driessen een eerbetoon voor ondermeer de bezielende wijze waarmee ze als (assistent)coach sinds 2014, respectievelijk als teammanager sinds 2017, Heren 1 naar de Overgangsklasse en meer hebben gebracht. We hebben als club een boost gekregen van de bijzondere prestaties van ons vaandelteam, en zijn hen zeer dankbaar voor hun tomeloze inzet!

We kijken uit naar een succesvol zaalseizoen in een eigen hockeydome en danken de leden voor hun aanwezigheid en betrokkenheid waardoor we verder kunnen met het project. Verdere informatie volgt binnenkort.
 
4-7-2024 Algemeen