Algemeen - Regels (v)

Op deze pagina vind je hoe wij als leden van Roomburg met elkaar en met onze gasten en bezoekende clubs willen omgaan.


Sport, prestaties, gezelligheid en respect gaan prima samen, maar vragen wel bewuste keuzes van alle leden. Om iedereen daarmee te helpen en om eenduidigheid te hebben hoe wij met elkaar om gaan hebben we een aantal zaken als club geregeld en afgesproken.


Allereerst zijn er de formele regels die een vereniging altijd moet vastleggen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (deze zijn te vinden op de site achter de inlog). Dan zijn er heel veel meer of minder informele afspraken en gewoonten die ervoor moeten zorgen dat de spelers van Roomburg, de bezoekende teams en alle supporters en begeleiders een prettige en leuke dag hebben op Roomburg.


Voor een sportclub als Roomburg, waar op een gemiddelde zaterdag zo’n 600 spelers komen en 300 supporters en op een goede zondag is dat niet anders, zijn er weinig vervelende incidenten en hebben de meeste mensen het naar hun zin. Dat willen we graag zou houden en daarom wordt er naast de formele regels ook de informele regels vastgelegd door een team "sportiviteit en respect”.


Zij zullen daar in 2015 met voorstellen en activiteiten komen om te borgen dat ook in de toekomst op Roomburg sport, prestaties en gezelligheid hoog in het vaandel blijven staan.


Uiteindelijk zal met alle formele en informele afspraken het toch af en toe gebeuren dat incidenten voorkomen op en buiten het veld. Daarvoor hebben de Senioren- en Juniorencommissie gezamenlijk een aantal uitgangspunten en ook sancties afgesproken. Die zijn beschreven in het Tuchtreglement.


Sportiviteit en respect
De LHC Roomburg heeft beleidsregels over Sportiviteit en Respect opgesteld, Samen sterk in Hockey!. Aan de uitvoering wordt in het seizoen 2017-2018 gewerkt. Zie LHC Roomburg - Samen sterk in hockey!


Rookverbod
In 2016 is een gedeeltelijk rookverbod op het complex ingevoerd. Van maandag tot en met zaterdag mag er tot 20.00 uur niet rookt worden op het complex. Er is een aparte rookzone langs veld 1 ingericht.