november 2017

NIEUWSBRIEF

Er gebeurt heel veel binnen onze vereniging en daar willen we graag alle leden, ouders en andere belangstellenden van op de hoogte houden. Daarom sturen wij jullie tweemaandelijks een nieuwsbrief. Het lukt niet om compleet te zijn en we willen er natuurlijk ook niet een ellenlang verhaal van maken. De nieuwsbrief is aanvullend op onze andere communicatiekanalen, zoals de Roomburg app, website, Facebook-pagina, e-mail en natuurlijk What’s app (hoeveel app-groepen zouden er zijn binnen Roomburg?).
Om je te helpen om de weg te vinden binnen Roomburg, hebben we een organogram. Als je vragen hebt stel deze vooral! Ook als je verbeterpunten hebt dan horen we dat graag via [email protected]

De nieuwsbrief wordt verzorgd door de Roomburg Communicatie Commissie (RoCoCo). Bijdrages zijn welkom! [email protected].

Nieuwe bestuursleden, leden van verdienste en een erelid erbij

Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) eind september zijn Bas Pietersen en Jirko Patist toegetreden tot het bestuur van Roomburg. Jirko vertegenwoordigt het Technisch Hart en de Lijnorganisatie en Bas is verantwoordelijk voor het implementeren van HP (HockeyPlan) 2020. Voor meer informatie over HP 2020 zie onze vorige nieuwsbrief of kijk op de website.

Tijdens dezelfde ALV is een aantal leden benoemd tot lid van verdienste als dank voor hun jarenlange inzet voor de club.

  • Pien van der Mark en Matthieu van Antwerpen, voor hun inzet als trainers
  • Jeannette Koomans, voor haar jarenlange rol als voorzitter van de arbitrage-commissie
  • De secretaris van bestuur, Marvin van Ginkel, is tot erelid benoemd, voor de zorgzame wijze waarop zij jarenlang haar rol als manager Heren 1 heeft vervuld.

Wat mag je verwachten van je lijncoördinator?

De lijnorganisatie heeft onlangs het nieuwe functieprofiel van de lijncoördinatoren vastgesteld. De lijncoördinatoren hebben een belangrijke rol in de communicatie naar spelers en ouders en zijn aanspreekpunt voor de hele lijn. Hun coördinerende rol zie je bijvoorbeeld terug bij het SpelersVolgSysteem (SVS), bij de indeling van de breedteteams (en dus niet van de selectieteams) en bij de doorstroming naar een volgende lijn. Daarnaast organiseren de lijnco’s bijeenkomsten voor hun eigen lijn en zijn ze een aantal keer aanwezig bij de wedstrijden van de teams in hun lijn. Kortom heb je vragen, stel ze aan je lijnco! Klik hier voor het volledige functieprofiel van de lijncoördinator.

Eveline Schell heeft haar rol als lijncoördinator voor jongens A en B recent overgedragen. Barry Lassche wordt lijncoördinator voor Jongens A en Salo van Berg voor jongens B. Evelien, bedankt voor je inzet en Barry en Salo: succes!

Max Caldas op Roomburg

Op vrijdag 27 oktober waren alle trainers van de Roomburg Hockeyschool uitgenodigd voor een workshop door Max Caldas, waarin hij zijn ervaringen als trainer deelde. Na afloop kon iedereen langs de lijn de training van Max Caldas aan MC1 volgen. 

Roomburg gaat met 77 teams de zaal in!

We hebben maar liefst 9 senioren/veteranenteams, 37 juniorenteams en 31 jongste-jeugd teams ingeschreven voor de zaalhockey competitie. De competitie loopt van 9 december t/m 18 februari. Dit jaar doen de 2e jaars F voor het eerst mee. Zij spelen dan voor het eerst 6-tal hockey en doen dat vanaf 6 januari. De F en E6-teams spelen altijd op zaterdag, kennen nog geen strafcorner en spelen met keeper. De E8 en D-teams spelen op zondag(ochtend), zodat ze ook naar de open dagen van het Voortgezet Onderwijs kunnen. Ook de senioren worden vooralsnog op zondag ingepland. Kijk hier voor meer informatie (o.a. trainingen, zaaluitrusting, contributie-inning), over het zaalhockey-seizoen. 
Ko Baart, Alexander Drijver en Stijn van Huijstee verzorgen de organisatie en de inhoud van het zaalhockey programma.

Spelersvolgsysteem

Roomburg gebruikt al een tijdje een SpelerVolgSysteem (SVS), maar dit seizoen willen we hier echt volop gebruik van gaan maken om alle jeugdspelers drie keer per seizoen te evalueren. Wat zijn sterke punten? Wat zijn verbeterpunten? Hoe krijgt een speler nog meer plezier in hockey?

Trainer(s), coach(es), trainerscoördinator of -begeleider en de lijncoördinator (lijnco) zijn bij SVS betrokken. Spelers worden niet door hun eigen ouders beoordeeld als die trainer of coach zijn. Voor het beoordelen van de vaardigheden van de spelers, gebruiken we de basispijlers van de Roomburg Hockey School (RHS). Plezier in Hockey, Techniek, Tactiek, Motoriek en Motivatie. Bij oudere spelers meten we meer vaardigheden.

De lijnco’s leggen met de trainerbegeleiders weloverwogen conclusies en ontwikkeldoelen vast op basis van  de beoordelingen van mensen die de speler het hele seizoen begeleiden. Met deze inzichten gaan de coaches en trainerbegeleiders aan de slag. Aan het eind van het seizoen gebruiken de mensen van het Technisch Hart de SVS uitkomsten in de selectieprocedure, en de lijnco’s de SVS uitkomsten bij het maken van teamindelingen voor de breedteteams voor het nieuwe seizoen. 

Klik hier voor een wat uitgebreidere uitleg van het SpelerVolgSysteem.

Initiatiefrijke ouders

Onze club kent initiatiefrijke ouders en dat willen we koesteren! Als Roomburg bieden we ouders die na de training voor de spelers koken op de club graag alle mogelijkheden. Ook ouders die zelf extra zaaltrainingen, looptrainingen of oefenwedstrijden regelen, teamuitjes organiseren krijgen daarvoor alle ruimte. Al deze initiatieven worden van harte toegejuicht en gewaardeerd. Voor hockey- en sportgerelateerde initiatieven is afstemming vooraf met alle betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de lijncoördinator en de trainingscoördinator, wel van belang. Het initiatief moet ook passen binnen het technisch- en vergoedingenbeleid van de club. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf .

Hockeyclinics Dames 1 en Heren 1

Op zaterdag 14 oktober stonden spelers uit ons Heren 1 team op het veld, om weer een clinic te verzorgen voor onze E- en D-jeugd! Met de opbrengst kunnen ze een deel van hun trainingsweekend in Valencia, gepland begin februari, financieren.
Dames 1 heeft op zaterdag 21 oktober een clinic voor de F-jeugd georganiseerd; een goede traditie dames en heren!

Sportiviteit en respect

Onze commissie voor Sportiviteit en Respect heeft ervoor gezorgd dat er binnen onze club 6 belangrijke regels zijn vastgelegd. In onze nieuwsbrief besteden we iedere keer aandacht aan een andere. Deze keer:
 
FANATIEK MAG, SPORTIEF MOET

Tijdens trainingen en wedstrijden gedragen we ons sportief naar onze teamgenoten en tegenstanders. Dit geldt ook voor ouders en andere toeschouwers. Na de wedstrijd geven we onze tegenstanders en de scheidsrechter een hand en drinken samen met de tegenstander een drankje.

De beste stuurlui…..

Omdat er nog veel goede stuurlui aan wal staan en Roomburg altijd positieve, gemotiveerde vrijwilligers zoekt, roepen we jullie op om het te laten weten als je iets voor de club wilt doen. We kunnen bijvoorbeeld altijd communicatie-medewerkers gebruiken. Ook zijn wij op zoek naar een  aantal lijncoördinatoren, namelijk voor MC, MB en MA. Heb je belangstelling? Mail naar  [email protected].

Agenda

Op de agenda voor de komende periode staat onder meer:

11 november: A/B-feest
12 november: Theedansen
13 november: coachavond zaalhockey
15 november: Beter leren fluiten, workshop voor ouders  
17 november: Klaverjastoernooi  
1 december: VrijWiBo: borrel op de club, gesponsord door de Vrienden van Roomburg
2  december: C/D-feest
14 januari: nieuwjaarsborrel

Wil je activiteiten plannen op de club? Vergeet ze niet aan te melden bij de bar ([email protected]) en/of bij Lucille Luijkx ([email protected]). Lucille beheert de Roomburg-agenda en kan ervoor zorgen dat er niet tegelijkertijd grote activiteiten (voor dezelfde mensen) worden gepland.

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 14 januari is iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsborrel van Roomburg.
Het exacte tijdstip en het programma volgen nog, maar in ieder geval zullen we eerste exemplaar uitreiken van het nieuwe Roomburg-magazine!

Hockey en huiswerk combineren

Voor sommige kinderen kan het lastig zijn om sport te combineren met hun huiswerk. Daarom is 4 Homework dit schooljaar gestart met het aanbieden van huiswerkbegeleiding op LHC Roomburg. We hebben een fijne plek in de kantine gecreëerd waar leerlingen 4 middagen per week welkom zijn en begeleid worden in het maken en plannen van hun huiswerk en ondersteuning krijgen bij het leren van hun toetsen. De proefwerkweken zijn net achter de rug, dus nu is het uitgelezen moment om een goede basis te leggen voor de tweede periode van het schooljaar!
 
Zoals de lagere school kinderen voor opvang terecht kunnen bij het Kasteel, zijn alle junioren met huiswerk van harte welkom op de club bij 4 Homework. Professionele begeleiding, altijd op tijd op de training en aan het eind van de middag het huiswerk af! Zowel ouders als kinderen genieten van huiswerkvrij na de training en het avondeten. Heeft u interesse, kom vooral langs om kennis te maken of een middagje proef te draaien! Informatie hierover op 0610014668 of [email protected].

Wat kan beter?

Graag willen wij van jullie weten wat er beter kan en wat er goed gaat. Laat het ons weten via [email protected].
Facebook
Twitter
Website
 

Aanpassen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt je profiel updaten of je uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*